Sogneaftener 

Ansgars Kirken har gennem en lang årrække afholdt sogneaftener i Ansgars Salen. Som det er nu inviteres der til 6 årlige sogneaftener. Tre om foråret og tre om efteråret.

Klik her for at se programmet for efterårets sogneaftner

Sogneaftener placerer sig et sted mellem højskoleaftener af folkelig og oplysende karakter og aftener, hvor den kristne tro og livet som kristen er i fokus. Formålet er at skabe et berigende kristent mødefællesskab især for dem, der har passeret de 50 år.

Aftenener begynder med spisning kl. 18.00. Maden koster 50 kr. og tilmelding til spisning skal ske til kirkekontoret senest fredag kl. 12 før arrangementet finder sted. Ønsker man kun at deltage i møderne, begynder disse kl. 19.30. Alle aftener slutter kl. 21.30 med bøn og en salme fra salmebogen.

Sogneaftenerne planlægges af et udvalg bestående af Ane Marie Leergaard, Birgit og Kurt Malmgaard Pedersen, Karen Kofod, sognediakon Erna Nielsen og sognepræst Anders Jensen.


 

Tilmelding til spisning til kirkekontoret på telefon 98 12 32 66 eller kontor@ansgarskirken.dk