I Ansgars Kirken har vi den store glæde, at rigtig mange er med til at fejre gudstjeneste. Vi kan ofte være flere hundrede samlet søndag formiddag. Gudstjenesten bliver på denne måde den ugentlige fest for alle generationer. 

Samtidig tror vi også, at mange af os har behov for at mødes i mindre fællesskaber, hvor vi har mulighed for at dele både liv og tro med hinanden. I Ansgars Kirken kalder vi et af vores mindre fællesskaber " Ansgars Caféen"

Ansgars Caféen er åbent for alle, der vil være med. Fællesskabet er båret af troen på, at Kristus er verdens frelser, og at det er et budskab, det er værd at være sammen om og dele med andre. Vi er en spredt aldersgruppe fra 25-70 år. Vores kendetegn er åbenhed, frihed og afslappede cafelignende rammer. Vi har også plads til dig!

Ansgars Caféen mødes torsdage i lige uger. Hvor ikke andet er anført, finder arrangementerne sted i Ansgars Kirkens underetage kl. 19.30.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Inge Bøgel Lassen tlf. 60 17 82 15


PROGRAM:

Torsdag den 12/12 kl. 19.30:Vi synger om julen v. Poul Weber

Onsdag den 22/1-2020 kl. 16-21: Kirkehøjskole - husk tilmelding

Torsdag den 6/2-2020 kl. 19.30: Missionær Andreas Kildahl Fibiger ”Ydmyghed”  - Paulus´ Brev til Fillipperne kap. 2 vers 1-11 

Onsdag den 26/2-2020 kl. 16-21: Kirkehøjskole - husk tilmelding

Lørdag den 7/3-20 kl. 9.30 – 14.30: Menighedsdag
Sognepræst Anders Jensen: ”Kristus over alt og alle” - fokus på Kolossenserbrevet - læs mere her

Onsdag den18/3-2020 kl. 16-21: Kirkehøjskole - husk tilmelding

Torsdag den 2/4-2020 kl. 19.30: Sognepræst Andreas Engedal Bøge, Ansgars Kirken: ”Guds riget er kommet nær”. Markusevangeliet kapitel 1.
Guds rige nævnes 90 gange i Nyt Testamente. Hvad er Guds riget, og hvad kan et Guds barn se frem til? 

Torsdag den 16/4-2020 kl. 19.30: Sognediakon Erna Nielsen ” Diakoni i hverdagen”
Om at være ”næste” for mit medmenneske. Hvad er diakoni? Hvordan hjælper vi hinanden til at handle diakonalt?
 
Torsdag den 30/4-2020 kl. 19.30: Ole Rabjerg, psykolog ved Agape: ”Når skam bliver en del af stressbelastningen"