Der er kirkefrokost ca. 1 gang pr. måned efter søndagens gudstjeneste. 

Kom og vær med:

Søndag d. 2. september
Søndag d. 23. september 
Søndag d. 4. november 
Søndag d. 2. december 
Søndag d. 20. januar 2019 (Kirkens fødselsdag)
Søndag d. 3. februar 2019 (Menighedsmøde)
Søndag d. 3. marts 2019 (Tøndeslagning og fastelavnsboller)
Søndag d. 7. april 2019
Søndag d. 26. maj 2019