Kirketjener til Ansgars Kirken, Aalborg

Vi søger en kirketjener (20 t/uge) som brænder for at gøre kirken til et godt sted at være.

Ansgars Kirken er rammen om mange aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre både til hverdag og i weekenden. Kirkerummet er lyst og åbent og danner en flot ramme om sognets gudstjenester, bryllupper, begravelser og koncerter. Kirkens menighedslokaler er også godt besøgt i ugens løb og vi søger en person, der vil være medvirkende til at alle kirkens brugere får et positivt møde med Ansgars Kirken.

Din profil:

Vi forventer, at du:

  • er imødekommende og serviceminded og er indstillet på at understøtte og arbejde positivt sammen med kirkens mange frivillige
  • er initiativrig, struktureret, har ordenssans og er god til at planlægge arbejdsdagen
  • kan arbejde selvstændigt og har et praktisk/teknisk håndelag
  • er en fleksibel holdspiller og vægter samarbejde med kirkens øvrige ansatte højt
  • kan identificere dig med kirkens værdigrundlag – se mere her

Arbejdsopgaver og ansvarsområder:

Som kirketjener ved Ansgars Kirken kan du forvente følgende arbejdsopgaver:

  • Rengøring, oprydning og vedligeholdelse af kirken og de tilhørende lokaler.
  • Pasning og tilsyn af bygninger og udearealer ved kirken.
  • Medvirken ved kirkelige handlinger såsom gudstjenester, vielser, begravelser og bisættelser.
  • Praktiske opgaver og planlægning i forbindelse med f.eks. kirkefrokoster, koncerter, sognearrangementer, konfirmandundervisning og lejlighedsvise arrangementer m.v. i et tæt samarbejde med kirkens øvrige ansatte og frivillige.

Udførelsen af arbejdsopgaverne sker i samarbejde med øvrige 2 kirketjenere.

Ansættelsesvilkår:

Ansættelsen er på 20 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt.

Ansættelsen sker ved Ansgars Sogns Menighedsråd beliggende i Aalborg Budolfi Provsti.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere eller gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.170 kr. – 348.378 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 270.170 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen (arbejde om aftenen, på helligdage og lørdag/søndag). Rådighedstillægget udgør årligt 25.495 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.


Om Ansgars Kirken:

Ansgars Kirken ligger centralt i Aalborg lige over for Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Sognet har 8.100 beboere.

Af øvrige ansatte er der tre sognepræster, en sognediakon, en organist, en organistassistent og to kordegne. Kirken har et rigt musikliv og til at varetage den del er der, ud over organisterne, ansat en korleder/kirkesanger der leder kirkens Spire-, Børne- og Ungdomskor, en kirkesanger, en lovsangsleder, en babysalmesangsleder og et antal voksensangere.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Kirketjenerne Birthe Børgaard eller Maria Jakobsen på telefon 98 13 58 25 eller menighedsrådets kontaktperson Jens Christian Pedersen på telefon 28 87 60 00.

Ansøgningen med relevante bilag stiles til Ansgars Sogns Menighedsråd og sendes på mail til 8365fortrolig@sogn.dk eller pr. post til Ansgars Kirkens kontor, Vesterbro 15, 9000 Aalborg.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. august 2019 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.