Om søndagen er der mulighed for at mødes i det store gudstjenestefællesskab i Ansgars Kirken, men vi vil også gerne skabe rammer for at kunne mødes i mindre fællesskaber. I menuen til venstre kan du få information om to mindre fællesskaber der mødes i private hjem. 

Alle er velkommen, og har du brug for yderligere information om de mindre fællesskaber så kontakt
sognediakon Erna Nielsen på tlf. 22 18 20 00 eller e-mail en@ansgarskirken.dk. eller
Lise Lotte Rønne-Hansen på tlf. 98 33 98 88