Sognets 3. klasser tilbydes på skift undervisning i kristendom og kirke i kirken og dens lokaler. 

Tilbuddet ses som en del af oplæringen i den kristne tro, som dåben indebærer. Undervisningen går ud på at gøre børnene fortrolige med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.
Dermed skal den også styrke grundlaget for den almindelige konfirmationsforberedelse.

Emner der arbejdes med er: Skabelse. Synd, skam og nåde. Budskabet, profeti, håb og kaldelse. Dåb. Bøn. Nadver og fællesskab. Påske, død og opstandelse. Advent og jul. Etik og diakoni. Barmhjertighed og næstekærlighed. Helligånden.

Emnerne vil tilpasses alder og læring ske i en blanding af at lytte og arbejde kreativt med emnerne. 

Se mere på hjemmeside www.konfirm.dk om anordning om børnekonfirmandundervisning fra 2014 

Kærbyskolen 3. klasser 2019 opstart onsdag d. 21. august og slut d. 23. oktober. Tidspunkt kl. 14.30 - 16.15

Filipskolen 3. klasse 2019 opstart tirsdag d. 8. oktober og slut 10. december. Tidspunkt kl. 13.05 - 14.45

Skipper Clement skolen Forår 2020 opstart d. 22. januar og slut d. 1. april. Tidspunkt: onsdage kl. 12.55 - 14.45. 

Du kan hente en folder her

Tilmelding på hjemmesidens forside. evt. kontakt til Erna Nielsen: en@ansgarskirken.dk .

Forløbet er 9  eller10 gange og ligger i forlængelse af den almindelige undervisning på skolen.

Sognediakonen aftaler fra hold til hold tidspunkter og ugedage med skolen. Børnene er ca. 1½ - 2 timer af sted til undervisning, og de bliver både hentet på skolen og fulgt tilbage til skolen.

Det er sognediakonen i samarbejde med præsterne der står for undervisningen.

Henvendelse til Erna Nielsen tlf. 22 18 20 00