I Ansgars Kirkens tårn hænger der to klokker. Den mindste klokke er fra 1928, men er repareret/ændret i 1946. Den store klokke – fredsklokken – blev efter en indsamling anskaffet i 1946 til minde om befrielsen 5. maj 1945.

Den lille klokke bærer indskriften:
“Om syndens skyld og dødens gru
med dybe toner ringe du!
Om Kristi naade himlens trøst
Du løfte stærk og glad din røst!”

Og på den store klokke står der:
“Danmark løstes af lænker i vaar
fred og frihed skal raade.
Minde vil malmet i tusind aar
Gud Fader os frelste af naade”

Måtte de fortsat kalde til bøn, til gudstjeneste og eftertanke – synge håbets melodi i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn!