Søndag d. 27. juni 2021, kl. 09:00

Velkommen til morgengudstjeneste med andagt og nadver i Ansgars Kirken.

Det er ikke nødvendigt med tilmelding til denne gudstjeneste.

Gudstjeneste /Andreas Bøge