Søndag d. 1. december 2019, kl. 19:00

Velkommen til meditationsgudstjeneste i Ansgars Kirken 1. søndag i advent.