Søndag d. 2. juni 2019, kl. 19:00

Velkommen til meditationsgudstjeneste i Ansgars Kirken.